ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 / ΩΡΑ: 20:16 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Tο Επιμελητήριο Αρκαδίας είναι ο ισχυρός και καθημερινός σύμμαχος του επαγγελματία και της επιχείρησης. Αναβαθμίζει και εμπλουτίζει διαρκώς τις υπηρεσίες του. Παρεμβαίνει για τη στήριξη των αιτημάτων του επιχειρηματικού κόσμου με τεκμηριωμένες διεκδικήσεις και προτάσεις προς την Πολιτεία για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 • Οι άμεσες και έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχει το Επιμελητήριο Αρκαδίας στα μέλη του είναι:
 • Δωρεάν ενημέρωση των μελών για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Διοργάνωση ημερίδων και ενημερωτικών εκδηλώσεων για κάθε θέμα που απασχολεί την επιχειρηματική κοινότητα.
 • Διοργάνωση σεμιναρίων (Marketing, Εξαγωγών, Εξωστρέφειας κ.α.) και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών.
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού με επιχορήγηση και ειδικές τιμές στις αρκαδικές επιχειρήσεις.
 • Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και συναντήσεων Β2Β με επιχειρήσεις του εξωτερικού για την διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας.
 • Διοργάνωση δωρεάν εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκπαίδευσης επαγγελματιών στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+ και Leonardo
 • Παροχή πληροφοριακών στοιχείων των μελών στα μέλη για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.
 • Τήρηση και ενημέρωση του Ειδικού Μητρώου Ασφαλιστικών Συμβούλων και Μεσιτών.
 • Στήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων μέσω της παροχής συμβουλών και όλων των απαραίτητων εγγράφων και διαδικασιών.
 • Τήρηση του ΓΕΜΗ, το οποίο αποτελεί πλέον το μόνο μέσο δημοσιότητας της επιχειρηματικότητας. Μέσω του ΓΕΜΗ οι ΑΕ και οι ΕΠΕ δεν επιβαρύνονται πλέον με δαπανηρές δημοσιεύσεις των στοιχείων τους.
 • Διοργάνωση της Πελοποννησιακής Έκθεσης «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» που αποτελεί πλέον θεσμό στον χώρο των εκθέσεων.
 • Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προς όφελος των επιχειρήσεων – μελών.
 • Έκδοση εβδομαδιαίου ηλεκτρονικού newsletter με τρέχοντα ενδιαφέρονται θέματα, καθημερινή ενημέρωση των μελών με email και sms για σημαντικά νέα, ανάρτηση νέων στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου και τις σελίδες του στα social media.
 • Προβολή των τοπικών προϊόντων – επιχειρήσεων μελών μέσω μόνιμου εκθετηρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου και των ηλεκτρονικών μέσων του Επιμελητηρίου.
 • Άμεση ανταπόκριση σε κάθε ερώτημα επιχειρηματικής φύσεως που απασχολεί οποιοδήποτε μέλος απευθύνεται στις Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
 • Κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε επίπεδο Νομού.
 • Δωρεάν αναζήτηση διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας και σχετικής πληροφόρησης μέσω του δικτύου ENTERPRISE EUROPE NETWORK, στο οποίο το Επιμελητήριο Αρκαδίας είναι μέλος.
 • Στήριξη και συμβουλευτική από τα στελέχη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, της οποίας το Επιμελητήριο Αρκαδίας είναι μέλος, διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών δράσεων και προγραμμάτων χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων, την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εξειδίκευση, ενώ διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες που τους επιτρέπουν τη πλήρη αξιοποίηση όλων των σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης επενδυτικών έργων σε όλες τις φάσεις τους (υποβολή, παραλαβή, αξιολόγηση και υλοποίηση).
 • Δωρεάν προβολή και προώθηση των μελών μας στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr με ενημερωτικά δελτία με τα νέα της επιχείρησής τους και διαφήμιση.
 • Υπηρεσία μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.). Η ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί στην πλατφόρμα του Γ.Ε.ΜΗ. και έχει ως σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών για τη σύσταση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης.
 • Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής
 • Συμβολή στις διαδικασίες ενιαίας και απλοποιημένης αδειοδότησης,
 • Υποβολή προς την Πολιτεία εισηγήσεων συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα για θέματα πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία,
 • Συμμετοχή σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και η μέριμνα με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης, του τομέα υπηρεσιών με έμφαση τις εξαγωγές και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας,
 • Ανάληψη και διεκπεραίωση κατ’ εξουσιοδότηση των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας και κάθε άλλου έργου συναφούς με τον σκοπό τους, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,
 • Απονομή βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσεων για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες,
 • Το Επιμελητήριο Αρκαδίας είναι από τα πρώτα Επιμελητήρια που έχουν ιδρύσει Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα

 

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας παρέχει επίσης εκ του νόμου στα μέλη του τις ακόλουθες άμεσες και έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες:

 • Αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα,
 • Συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο νομικών προσώπων που εξυπηρετούν ευρύτερο δημόσιο συμφέρον,
 • Λειτουργία των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.,
 • Συμβολή στις διαδικασίες ενιαίας και απλοποιημένης αδειοδότησης,
 • Υποβολή προς την Πολιτεία εισηγήσεων συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα για θέματα πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία,
 • Συμμετοχή σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και η μέριμνα με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης, του τομέα υπηρεσιών με έμφαση τις εξαγωγές και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας,
 • Ανάληψη και διεκπεραίωση κατ’ εξουσιοδότηση των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας και κάθε άλλου έργου συναφούς με τον σκοπό τους, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,
 • Επιχορήγηση πρωτοβουλιών, που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας των Επιμελητηρίων ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας,
 • Επιχορήγηση πολιτιστικών, κοινωνικών και εθνικών εκδηλώσεων,
 • Η απονομή βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσεων για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες,
 • Οικονομική ενίσχυση συλλόγων και εργοδοτικών οργανώσεων.