">

Μείωση κόστους συνδρομών ζητά το Επιμελητήριο σε δύο πολυεθνικές εταιρίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2016 / ΩΡΑ: 12:08 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Μετά από σειρά αιτημάτων των επαγγελματιών εστίασης – μελών του Επιμελητηρίου Αρκαδίας σχετικά με το υψηλό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών δημόσια θέασης στα επαγγελματικά πακέτα, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ζητά – ξεχωριστά – από τις δύο πολυεθνικές εταιρείες να εξετάσουν τη δυνατότητα μείωσης του κόστους των επαγγελματικών πακέτων προκειμένου οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές και να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν αυτήν την σημαντική υπηρεσία που βοηθά τόσο τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και τους απλούς πολίτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν αυτά τα προγράμματα και δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν αυτήν την υπηρεσία στο σπίτι τους.

Παρέμβαση για το κόστος επαγγελματικού πακέτου OTE TV
Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε το αίτημα πολλών μελών μας – επιχειρήσεων που είναι ή επιθυμούν να γίνουν συνδρομητές του επαγγελματικού πακέτου OTE TV που προσφέρει η εταιρεία σας. Όπως γνωρίζετε, ειδικά στην επαρχία, η αξιοποίηση αυτής της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις μικρές επιχειρήσεις (καφετέριες, καφενεία κ.λπ.) καθώς δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διασκέδασης και ειδικά σε αυτήν τη δύσκολη οικονομικά περίοδο για τη χώρα μας. Όμως το κόστος της εν λόγω υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα υψηλό και δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι δύσκολο γι’ αυτές να ανταποκριθούν .
Για τους λόγους αυτούς, σας παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα μίας μείωσης των τιμών του επαγγελματικού πακέτου OTE TV για τις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας, προκειμένου οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές και να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν αυτήν την σημαντική υπηρεσία που βοηθά τόσο τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και τους απλούς πολίτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν αυτά τα προγράμματα και δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν αυτήν την υπηρεσία στο σπίτι τους.

Παρέμβαση για το Κόστος NOVA professional για δημόσια θέαση

Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε το αίτημα πολλών μελών μας – επιχειρήσεων που είναι ή επιθυμούν να γίνουν συνδρομητές της υπηρεσίας NOVA professional που προσφέρει η εταιρεία σας. Όπως γνωρίζετε, ειδικά στην επαρχία, η αξιοποίηση αυτής της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις μικρές επιχειρήσεις (καφετέριες, καφενεία κ.λπ.) καθώς δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διασκέδασης και ειδικά σε αυτήν τη δύσκολη οικονομικά περίοδο για τη χώρα μας. Όμως το κόστος της εν λόγω υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα υψηλό και δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι δύσκολο γι’ αυτές να ανταποκριθούν .
Για τους λόγους αυτούς, σας παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα μίας μείωσης των τιμών της υπηρεσίας NOVA professional για δημόσια θέαση, προκειμένου οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές και να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν αυτήν την σημαντική υπηρεσία που βοηθά τόσο τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και τους απλούς πολίτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν αυτά τα προγράμματα και δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν αυτήν την υπηρεσία στο σπίτι τους.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.