">

Διοικητικό Συμβούλιο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2015 / ΩΡΑ: 12:23 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
[ssba]
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΤΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΕΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ
ΜΠΟΥΡΤΖΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΜΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΟΛΟΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΜΠΕΛΔΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΙΑΝΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΥΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΤΣΕΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.