Ετήσια Επιχειρηματική Μελέτη: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/04/2016 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ

Η πρωτοπόρα ετήσια Μελέτη της ICAP Group, «Η Ελλάδα σε Αριθμούς» αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία του Ομίλου, η οποία παρουσιάζει στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, τα συγκεντρωτικά οικονομικά αποτελέσματα του Ελληνικού Εταιρικού Τομέα για τους 12 κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης 22.993 επιχειρήσεων για τη διετία 2013-2014, μέσα από συγκεντρωτικούς πίνακες και διαγράμματα.

Η Μελέτη περιέχει επιπλέον, πίνακες με τις 300 κορυφαίες επιχειρήσεις βάσει πωλήσεων, καθώς και τις 20 κορυφαίες επιχειρήσεις ανά κλάδο βάσει κερδοφορίας και συνολικών κεφαλαίων, καθώς και χρήσιμα οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εδώ μπορείτε να δείτε την ηλεκτρονική μορφή της έντυπης έκδοσης.