Νέα εφαρμογή από το ΓΕΜΗ για την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων με τα ΕΛΠ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/04/2016 / ΩΡΑ: 08:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ

Στα πλαίσια ενημέρωσης για θέματα ΓΕΜΗ, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργάνωσε τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016, ενημερωτική εκδήλωση στο μέγαρο του ΕΒΕΑ.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος του ΕΒΕΑ και ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος του ΟΕΕ.

Ο κ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Ειδικός Σύμβουλος ΕΒΕΑ-Συντονιστής ΓΕΜΗ, έκανε μια συνοπτική ιστορική αναδρομή για το ΓΕΜΗ, τις υπηρεσίες που παρέχει και μια ιδιαίτερα χρήσιμη αναφορά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα ΕΛΠ ανά κατηγορία οντότητας.

Η κα Γιώτα Αθανασίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΜΗΤΡΩΩΝ -ΓΕΜΗ & ΑΥΠΣ, ΕΒΕΑ, παρουσίασε ερωτήματα σχετικά με θέματα διαδικαστικά του ΓΕΜΗ (λύσεις εταιρειών, θέση σε  εκκαθάριση κλπ.) τα οποία θα αναρτηθούν ως συχνές ερωτήσεις.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μανούσος, Οικονομικός Επόπτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας μίλησε για τα ΕΛΠ και τα προβλήματα εναρμόνισης  με την φορολογική νομοθεσία.
Ενημέρωσε επίσης τους παρευρισκόμενους ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο ζητά από τον Υπουργό κ. Τσακαλώτο την προαιρετική εφαρμογή των ΕΛΠ για το 2015.

Τέλος ο κ. Γιώργος Σουρμελής, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΕΕ- Ανάπτυξη Εφαρμογών ΓΕΜΗ, παρουσίασε την νέα εφαρμογή για την καταχώριση των Οικονομικών Καταστάσεων των επιχειρήσεων οι οποίες θα δημοσιεύσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
Η νέα ηλεκτρονικής εφαρμογή του ΓΕΜΗ θα τεθεί σε λειτουργία τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό οι χρήστες θα εισάγουν αρχικά τα στοιχεία της εταιρίας που προσδιορίζουν το μέγεθος της οντότητας  βάση Ελληνικών λογιστικών προτύπων, και στην συνέχεια η εφαρμογή θα «ανοίγει» τα ανάλογα πεδία για τις απαιτούμενες καταχωρίσεις.

Πηγή: taxheaven.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.