Φορολογική «παγίδα» για πάνω από 350.000 φορολογούμενους με αγροτικά εισοδήματα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/05/2016 / ΩΡΑ: 15:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Η κυβέρνηση, με το πολυνομοσχέδιο που ψήφισε την Κυριακή, έθεσε αυστηρότερα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη και εξαίρεσε όλους όσους δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά από την εφαρμογή των εκπτώσεων φόρου των 1.900-2.100 ευρώ.

Οι εν λόγω φορολογούμενοι στους οποίους περιλαμβάνονται και πολλοί απλοί αγρότες, θα φορολογούνται πλέον με συντελεστή αυξημένο από το 13% στο 22%, από το πρώτο ευρώ του αγροτικού εισοδήματός τους, καθώς οι εκπτώσεις φόρου των 1.900-2.100 ευρώ, οι οποίες παρέχουν αφορολόγητα όρια από 8.636 έως 9.545 ευρώ, δεν θα ισχύουν γι’ αυτούς, με βάση το πρόσφατα ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο.

Μια απίστευτη φορολογική παγίδα για περισσότερους από 350.000 φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες κρύβει το πολυνομοσχέδιο που ψήφισε στη Βουλή η κυβέρνηση την περασμένη Κυριακή. Οι φορολογούμενοι αυτοί, με βάση δύο συγκεκριμένες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, θα φορολογηθούν το 2017, για τα φετινά εισοδήματά τους από αγροτικές δραστηριότητες, με συντελεστή φόρου αυξημένο από το 13% στο 22%! Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται ακόμη και άτομα τα οποία μέχρι σήμερα θεωρούνταν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες!

Σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του πολυνομοσχεδίου, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θεωρείται πλέον ο φορολογούμενος ο οποίος αποκτά τουλάχιστον το 50% του ετησίου εισοδήματός του από την άσκηση αγροτικών δραστηριοτήτων και τηρεί λογιστικά βιβλία για τις δραστηριότητες αυτές. Το καθεστώς που ίσχυε πριν τη διάταξη αυτή (παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010) προέβλεπε ότι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θεωρείται αυτός ο οποίος αποκτά τουλάχιστον το 35% του συνολικού εισοδήματός του από την άσκηση αγροτικών δραστηριοτήτων και δεν έθετε ως πρόσθετη προϋπόθεση την τήρηση λογιστικών βιβλίων.

Συνεπώς, με βάση τα νέα αυστηρότερα κριτήρια που θέτει η παράγραφος 1 του άρθρου 65 του πρόσφατα ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου, παύει να θεωρείται κατά κύριο επάγγελμα αγρότης όποιος αποκτά εισόδημα από αγροτικές δραστηριότητες το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστά από 35% έως και 49% του συνολικού ετησίου εισοδήματός του, καθώς επίσης και όποιος ασκεί μεν κυρίως αγροτικές δραστηριότητες αλλά δεν τηρεί λογιστικά βιβλία!

Πέραν των παραπάνω αλλαγών, με τη διάταξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του πρόσφατα ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου, προβλέπεται πλέον ότι οι φορολογούμενοι που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς και, γενικότερα, όλοι όσοι αποκτούν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα σε ποσοστό μικρότερο από το 50% του συνολικού εισοδήματός τους, δεν δικαιούνται την έκπτωση φόρου εισοδήματος που κυμαίνεται από 1.900 ευρώ έως 2.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων, η οποία θεσπίστηκε με τον πρόσφατα ψηφισθέντα ασφαλιστικό και φορολογικό νόμο 4387/2016!

Δηλαδή οι φορολογούμενοι που εξαιρούνται από τον χαρακτηρισμό του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, αλλά και γενικότερα όλοι όσοι δεν αποκτούν αγροτικό εισόδημα σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 50% του συνολικού τους εισοδήματος δεν δικαιούνται το αφορολόγητο όριο εισοδήματος το οποίο προκύπτει από την έκπτωση φόρου των 1.900 – 2.100 ευρώ και το οποίο κλιμακώνεται από 8.636 έως 9.545 ευρώ, με αποτέλεσμα να υποχρεούνται πλέον να καταβάλουν φόρο 22% από το πρώτο ευρώ του συνολικού αγροτικού τους εισοδήματος! Με το καθεστώς που ίσχυε μέχρι και το φορολογικό έτος 2015, το αγροτικό εισόδημα φορολογείτο αυτοτελώς με 13% από το πρώτο ευρώ.

Συνεπώς, οι φορολογούμενοι που βάσει των νέων διατάξεων του πολυνομοσχεδίου δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 8.636 – 9.545 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν για τα αγροτικά εισοδήματα του έτους 2016 φόρους υπέρμετρα αυξημένους, καθώς ο συντελεστής φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματός τους μέχρι το επίπεδο των 20.000 ευρώ αυξάνεται κατά 69,2%, από το 13%, που ίσχυε μέχρι το φορολογικό έτος 2015, στο 22%!

Υπολογίζεται ότι οι φορολογούμενοι με αγροτικά εισοδήματα που θα υπαχθούν σ’ αυτό το νέο επαχθές καθεστώς φορολόγησης υπερβαίνουν τους 350.000, δεδομένου ότι με τις νέες αυστηρές προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, οι φορολογούμενοι που θα διατηρήσουν τον χαρακτηρισμό αυτό θα περιοριστούν στους 175.000, την ώρα που όλοι όσοι δηλώνουν στην Εφορία αγροτικά εισοδήματα υπερβαίνουν τους 530.000.

Ενδεικτικά, με βάση τις νέες αυτές ρυθμίσεις:

1) Εάν ένας φορολογούμενος χωρίς προστατευόμενα τέκνα αποκτήσει φέτος εισόδημα συνολικού ύψους 20.000 ευρώ και το 49% του εισοδήματος αυτού, δηλαδή το ποσό των 9.800 ευρώ, προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα, ενώ το υπόλοιπο 51%, δηλαδή το ποσό των 10.200 ευρώ, προέρχεται από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ασφαλισμένη στον πρώην ΟΑΕΕ, θα φορολογηθεί με τη νέα ενιαία φορολογική κλίμακα και θα κληθεί να καταβάλει φόρο 22% από το πρώτο ευρώ για το σύνολο του εισοδήματός του. Ο φόρος που θα πληρώσει με τις νέες αυτές διατάξεις ανέρχεται στο ποσό των 4.400 ευρώ. Αν ίσχυε το αφορολόγητο όριο των 1.900 ευρώ του ν. 4387/2016, τότε θα πλήρωνε φόρο μόλις 256 ευρώ για το αγροτικό του εισόδημα (9.800 ευρώ Χ 22% = 2.156 ευρώ – 1.900 ευρώ = 256 ευρώ) και φόρο 22% για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή άλλα 2.244 ευρώ (10.200 ευρώ Χ 22% – 2.244 ευρώ). Συνολικά δηλαδή θα πλήρωνε φόρο εισοδήματος 2.500 ευρώ. Συνεπώς, με την μη εφαρμογή του αφορολογήτου θα χρεωθεί με επιπλέον φόρο 1.900 ευρώ (4.400 ευρώ – 2.500 ευρώ = 1.900 ευρώ)!

Αν εξακολουθούσε να ισχύει το καθεστώς φορολόγησης που εφαρμοζόταν πριν το ν. 4387/2016, θα πλήρωνε φόρο 13% για το αγροτικό εισόδημα των 9.800 ευρώ, δηλαδή 1.274 ευρώ, και, επιπλέον, φόρο 26% για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή άλλα 2.652 ευρώ. Συνολικά, θα πλήρωνε φόρο 3.926 ευρώ. Ουσιαστικά, με το νέο καθεστώς, θα καταβάλει επιπλέον φόρο 474 ευρώ σε σύγκριση με τον φόρο που θα κατέβαλλε αν δεν άλλαζε τίποτε φέτος στη φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος!

2) Εάν ένας αγρότης με 4 προστατευόμενα τέκνα αποκτήσει φέτος αγροτικό εισόδημα 3.000 ευρώ και εισπράξει και άλλα 3.960 ευρώ επιδόματα τέκνων από τον ΟΓΑ και άλλα 1.200 ευρώ από ενοίκια θα θεωρηθεί από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών που θα εκκαθαρίσουν τη φορολογική του δήλωση για το 2016 ότι το αγροτικό του εισόδημα ήταν λιγότερο από το 50% του συνολικού του εισοδήματος. Ως εκ τούτου, με τις νέες ρυθμίσεις της κυβέρνησης:

α) Για τα 3.000 ευρώ του αγροτικού εισοδήματος δεν θα ισχύσει καμία έκπτωση φόρου και ο αγρότης θα φορολογηθεί με συντελεστή φόρου 22%, οπότε θα κληθεί να καταβάλει φόρο 660 ευρώ (3.000 ευρώ Χ 22% = 660 ευρώ)!

β) Τα επιδόματα τέκνων θα απαλλαγούν από τον φόρο εισοδήματος, καθώς δεν άλλαξε τίποτε στο καθεστώς φορολόγησής τους.

γ) Για το εισόδημα από ενοίκια των 1.200 ευρώ ο αγρότης θα πληρώσει φόρο 15%, δηλαδή άλλα 180 ευρώ (1.200 ευρώ Χ 15% = 180 ευρώ).

Συνολικά δηλαδή, με βάση τους δύο τελευταίους νόμους της κυβέρνησης (τον ασφαλιστικό και φορολογικό νόμο 4387/2016 και το πρόσφατα ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο) ο συγκεκριμένος αγρότης θα πληρώσει για το 2016 φόρο εισοδήματος 840 ευρώ (660 ευρώ + 180 ευρώ = 840 ευρώ).

Αν ίσχυε κανονικά η έκπτωση φόρου, ο συγκεκριμένος αγρότης δεν θα πλήρωνε τίποτε για το αγροτικό του εισόδημα και θα καλείτο να καταβάλει μόνο τα 180 ευρώ για τα ενοίκια. Αν ίσχυε το καθεστώς φορολόγησης που εφαρμόζεται στα εισοδήματα του 2015 θα πλήρωνε φόρο 13% για το αγροτικό του εισόδημα, δηλαδή 390 ευρώ (3.000 Χ 13% = 390 ευρώ) και φόρο 11% για τα ενοίκια των 1.200 ευρώ, δηλαδή άλλα 132 ευρώ (1.200 ευρώ Χ 11% = 132 ευρώ). Συνολικά δηλαδή θα πλήρωνε 522 ευρώ.

Συνεπώς, με τις νέες κυβερνητικές ρυθμίσεις ο αγρότης αυτός θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον φόρο 660 ευρώ σε σχέση με αυτά που θα πλήρωνε αν δεν άλλαζε ο ν. 4387/2016 με το πολυνομοσχέδιο ή επιπλέον 318 ευρώ (840 ευρώ – 522 ευρώ = 318 ευρώ) αν δεν άλλαζε τίποτε στο καθεστώς φορολόγησης των εισοδημάτων του.

Πηγή:dikaiologitika.gr