Διαγωνισμός της Περιφέρειας Αττικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/07/2016 / ΩΡΑ: 09:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΝΕΑ

Επιμέρους διαγωνισμό στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 γα την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10% των επιμέρους διαγωνισμών 20.077.312,50€ χωρίς ΦΠΑ.

Για την περίληψη του διαγωνισμού πατήστε εδώ.

Για τη διακήρυξη του διαγωνισμού πατήστε εδώ.