Η ΕΕ ζητά τη σύσταση ειδικής ομάδας του ΠΟΕ σχετικά με τις διακρίσεις της Κολομβίας εις βάρος των εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/08/2016 / ΩΡΑ: 11:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΕΑ

Η ΕΕ ζήτησε σήμερα τη σύσταση ειδικής ομάδας του ΠΟΕ η οποία θα αποφανθεί σχετικά με τη διαφορά για τη διακριτική μεταχείριση της Κολομβίας εις βάρος των εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών.

Η ΕΕ και η Κολομβία πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις στις αρχές του έτους (8-9 Μαρτίου 2016), αλλά δεν μπόρεσαν να επιτύχουν την επίλυση της διαφοράς τους. Μολονότι η ΕΕ αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Κολομβίας να μεταρρυθμίσει το σύστημά της σχετικά με τα αλκοολούχα ποτά αφότου ξεκίνησε η διαφορά, τα αλκοολούχα ποτά με προέλευση την ΕΕ εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις στην αγορά της Κολομβίας.

Οι ανησυχίες της ΕΕ σχετικά με τις διακρίσεις στην αγορά της Κολομβίας εις βάρος των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην ΕΕ είναι μακροχρόνιες. Τα αλκοολούχα ποτά της ΕΕ υπόκεινται σε υψηλότερους φόρους και τοπικές επιβαρύνσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα τοπικά προϊόντα. Επιπλέον, στο επίπεδο των departamentos —διοικητικών διαιρέσεων της Κολομβίας—, εφαρμόζονται περιορισμοί στην αγορά. Οι υπηρεσίες των departamentos επιβάλλουν περιορισμούς πρόσβασης στην αγορά που στρεβλώνουν τις συνθήκες ανταγωνισμού εις βάρος των αλκοολούχων ποτών της ΕΕ. Η πρακτική αυτή αντίκειται στις υποχρεώσεις που υπέχει, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, η Κολομβία για απαγόρευση των διακρίσεων.

Βάσει της διμερούς εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κολομβία δεσμεύτηκε να καταργήσει την εν λόγω διακριτική μεταχείριση από την 1η Αυγούστου του προηγούμενου έτους. Η ΕΕ έθεσε επανειλημμένα το ζήτημα στην Κολομβία, σε διμερές επίπεδο, στις συνεδριάσεις του ΠΟΕ αλλά και σε διαβουλεύσεις σχετικά με την προσχώρηση κράτους στον ΟΟΣΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υποστηρίζει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Κολομβίας στον εν λόγω κλάδο.

Πηγή: epixeiro.gr