Καταναλωτικά αγαθά στην ΕΕ για το 2016: βελτίωση αλλά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες σε τηλεπικοινωνίες και ενέργεια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/09/2016 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε  τον πίνακα επιδόσεων 2016 για τα καταναλωτικά αγαθά, ο οποίος παρακολουθεί τις αξιολογήσεις των καταναλωτών της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αγορών 42 αγαθών και υπηρεσιών.

Από αυτές τις αξιολογήσεις φαίνεται ότι οι επιδόσεις στον τομέα των αγαθών έχουν βελτιωθεί σε σχέση με τον τελευταίο πίνακα επιδόσεων του 2014. Η θετική τάση που παρατηρείται από το 2010 έχει επιταχυνθεί, ενώ τη μεγαλύτερη πρόοδο εμφανίζουν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τα τρία καταναλωτικά προϊόντα με τις καλύτερες επιδόσεις είναι τα βιβλία, τα περιοδικά και οι εφημερίδες, τα καταναλωτικά αγαθά ψυχαγωγίας (π.χ. παιχνίδια) και οι μεγάλες οικιακές συσκευές, π.χ. τα ψυγεία. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, τα τρία καταναλωτικά αγαθά με τις καλύτερες επιδόσεις είναι αυτά που συνδέονται με τον ελεύθερο χρόνο, από τα καταλύματα διακοπών έως τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες στον τομέα του αθλητισμού, όπως τα γυμναστήρια.

Στην Ελλάδα, οι μέσες επιδόσεις των αγορών που ερευνήθηκαν βρίσκονται στο 77,9, υπολείπονται δηλαδή του μέσου όρου της ΕΕ των 28 κατά 1,9 μονάδες. Ο δείκτης επίδοσης της αγοράς (ΔΕΑ) αγαθών είναι 79,3 και εκείνος της αγοράς υπηρεσιών είναι 77,3, υπολείπονται δηλαδή του μέσου όρου της ΕΕ των 28 κατά 3,2 και 1,3 μονάδες αντίστοιχα.

Στην Ελλάδα προηγούνται τρεις αγορές αγαθών «Ηλεκτρονικά προϊόντα», «Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες» και «Μεγάλες οικιακές συσκευές». Στις τελευταίες θέσεις του καταλόγου βρίσκονται οι αγορές «Καύσιμα για οχήματα», «Κρέας και προϊόντα κρέατος» και «Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα».

Οι ελληνικές αγορές υπηρεσιών που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις είναι οι «Αεροπορικές υπηρεσίες», «Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες» και «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων». Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται «Ενυπόθηκα δάνεια», «Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας» και «Δάνεια, πιστώσεις και πιστωτικές κάρτες».

Περισσότερα στοιχεία για την Ελλάδα μπορείτε να βρείτε εδώ (σελ. 125-127)

Οι πίνακες επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών χρησιμοποιούνται από τους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αξιολόγηση του αντικτύπου της πολιτικής με την πάροδο του χρόνου και τη σύγκριση της κατάστασης μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα του πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών ως στοιχεία για τη χάραξη της πολιτικής της.

Οι αγορές λειτουργούν καλύτερα όταν οι καταναλωτές νιώθουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Για παράδειγμα, η χαμηλή εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αποτέλεσε την αιτία θέσπισης της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη. Τώρα που θεσπίστηκε η εν λόγω νομοθεσία, παρατηρούμε αυξανόμενη εμπιστοσύνη σε αυτόν τον τομέα. Οι καταναλωτές αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις αγορές τηλεπικοινωνιών. Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στον τομέα αυτό για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. Οι πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για τις ψηφιακές συμβάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διασυνοριακές αγορές μέσω διαδικτύου.

Ο πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: τομείς όπως οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες, η παροχή ύδατος και ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε ορισμένες χώρες, διότι η αξιολόγησή τους διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Βασικά αποτελέσματα του πίνακα επιδόσεων του 2016 για τα καταναλωτικά αγαθά:

  •  Άνισες επιδόσεις μεταξύ των κρατών μελών. Οι μεγαλύτερες διαφορές στην αξιολόγηση των επιδόσεων των αγαθών μεταξύ των χωρών της ΕΕ εντοπίζονται στις υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες υδροδότησης, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα ενυπόθηκα δάνεια και τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Σε σύγκριση με τα αγαθά με καλύτερη κατάταξη, τα αγαθά αυτά είναι λιγότερο ανοικτά στον διασυνοριακό ανταγωνισμό.
  •  Μεγαλύτερη βελτιώση για τις υπηρεσίες σε σχέση με τα προϊόντα. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πρόοδο. Οι καταναλωτές έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις τράπεζες, τις ιδιωτικές συντάξεις και τα επενδυτικά ταμεία απ’ ότι στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες σε τομείς όπως οι λογαριασμοί πληρωμών και τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, η αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας και οι προσπάθειες ευαισθητοποίησης έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι τραπεζικές υπηρεσίες παραμένουν ο λιγότερο αποδοτικός τομέας μεταξύ των αγορών υπηρεσιών.
  •  Άνισες επιδόσεις μεταξύ των αγορών. Μεταξύ των αγορών που εξετάστηκαν, οι κτηματομεσιτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ενυπόθηκων δανείων, τα επενδυτικά προϊόντα, οι ιδιωτικές συντάξεις και τα προϊόντα κινητών αξιών, καθώς και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και τα προϊόντα κρέατος είναι στη χαμηλότερη κατάταξη.
  •  Τα προϊόντα εξακολουθούν να αξιολογούνται πιο ευνοϊκά από τις υπηρεσίες, παρά τις σημαντικές βελτιώσεις για τις υπηρεσίες. Στα καταναλωτικά αγαθά τα «προϊόντα ταχείας λιανικής κατανάλωσης», όπως τα μη αλκοολούχα ποτά και το ψωμί, τα δημητριακά και τα ζυμαρικά εν γένει, που είχαν καλές επιδόσεις σε προηγούμενες εκδόσεις του πίνακα επιδόσεων, έχουν χάσει έδαφος σε σύγκριση με άλλες αγορές αγαθών.
  •  Η κατάταξη από τους καταναλωτές των σιδηροδρομικών υπηρεσιών έχει βελτιωθεί σημαντικά από το 2013. Οι υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες των καταναλωτών. Υπάρχουν επίσης πολλά προβλήματα στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Στους εν λόγω τομείς, η συνολική ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές είναι η υψηλότερη από όλους τους τομείς που αναλύθηκαν.
  •  Περισσότεροι καταναλωτές άλλαξαν προμηθευτή, αλλά η αλλαγή εξακολουθεί να είναι δύσκολη σε ορισμένες αγορές. Για πρώτη φορά, ο πίνακας επιδόσεων εξετάζει επίσης τους λόγους που εμπόδισαν τους καταναλωτές να αλλάξουν προμηθευτή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε πολλές περιπτώσεις οι καταναλωτές συνεχίζουν να ανησυχούν ότι η αλλαγή μπορεί να είναι δύσκολη ή προσπάθησαν να αλλάξουν προμηθευτή, αλλά αντιμετώπισαν εμπόδια.

 

Ιστορικό

Οι πίνακες επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών παρέχουν επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η ενιαία αγορά λειτουργεί για τους καταναλωτές της ΕΕ. Οι πίνακες, που δημοσιεύονται από το 2008, έχουν ως στόχο να εξασφαλιστεί καλύτερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές και παρέχουν στοιχεία για τη διαμόρφωση της πολιτικής. Υπάρχουν δύο είδη πινάκων επιδόσεων, που δημοσιεύονται ανά δύο έτη και βασίζονται σε μεγάλης κλίμακας έρευνες:

Ο πίνακας επιδόσεων των αγορών καταναλωτικών αγαθών παρακολουθεί τις επιδόσεις 40 καταναλωτικών αγαθών με βάση βασικούς δείκτες, π.χ. η εμπιστοσύνη ότι οι πωλητές συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών, η συγκρισιμότητα των προσφορών, η διαθέσιμη επιλογή στην αγορά, ο βαθμός στον οποίο πληρούνται οι προσδοκίες των καταναλωτών, και οι ζημίες που προκαλούνται από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Άλλοι δείκτες, όπως η αλλαγή παρόχου και οι τιμές, παρακολουθούνται και αναλύονται επίσης.

Ο πίνακας επιδόσεων των συνθηκών κατανάλωσης παρακολουθεί τις εθνικές συνθήκες για τους καταναλωτές σε 3 τομείς (1. γνώσεις και εμπιστοσύνη, 2. συμμόρφωση και επιβολή, 3 καταγγελίες και επίλυση διαφορών) και εξετάζει την πρόοδο στην ολοκλήρωση της λιανική αγοράς της ΕΕ (πίνακας επιδόσεων των συνθηκών κατανάλωσης του 2015).

 Για περισσότερες πληροφορίες:

– Πίνακας επιδόσεων 2016 για τα καταναλωτικά αγαθά

– Ενημερωτικό δελτίο για τον πίνακα επιδόσεων 2016 για τα καταναλωτικά αγαθά

– Γραφικές παραστάσεις σχετικά με τον πίνακα επιδόσεων 2016 για τα καταναλωτικά αγαθά

 

 Παράρτημα

 Δείκτης επιδόσεων των αγαθών

 

Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών με τις υψηλότερες και χαμηλότερες επιδόσεις αντίστοιχα