ΟΑΕΕ: Πώς γίνεται εξαγορά ημερών ασφάλισης από πολίτες τρίτων χωρώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2016 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου, έχουν οι πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα και επιθυμούν να λάβουν άδεια διαμονής για «ειδικούς λόγους», να υποβάλλουν στον ΟΑΕΕ σχετική αίτηση, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν εξαγορά Ημερών Ασφάλισης (ΗΑ).

Σε σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού τονίζεται ότι η εξαγορά για τους πολίτες τρίτων χωρών, μπορεί να γίνει ως εξής:

– Εάν δεν υπήρξαν στο παρελθόν ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ απαιτείται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (εγγραφής, σύνταξης, υγείας) τεσσάρων μηνών.

– Σε περίπτωση επανεγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΕ καταβολή ασφαλιστικών εισφορών δύο μηνών.

– Για περιπτώσεις επανεγγραφόμενων με δέκα έτη ασφάλισης η ασφαλιστική ικανότητα αποκτάται άνευ προθεσμίας. Βέβαια, οι επανεγγραφόμενοι θα πρέπει να καταβάλλουν στον ΟΑΕΕ τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις τους που αφορούν την τελευταία τριετία που ήταν ασφαλισμένοι.

Η εξαγορά των ημερών ασφάλισης θα γίνεται εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει για να αναγνωρίσουν και να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης, να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο περιφερειακό τμήμα με βάση την επαγγελματική έδρα ή τον τόπο κατοικίας τους.

Οι πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι προσέρχονται για πρώτη φορά στον ΟΑΕΕ για να πραγματοποιήσουν εξαγορά χρόνου ασφάλισης, έτσι ώστε να αποκτήσουν ασφαλιστική ικανότητα, θα πρέπει να εγγράφονται στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού και θα τους χορηγείται αριθμός μητρώου ασφαλισμένου.

Αυτόματα αποκτούν την υποχρέωση να καταβάλλουν το ποσό της εγγραφής, που αποτελεί προϋπόθεση για να έχουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας. Τονίζεται ότι για την εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης θα πρέπει να καταβληθούν μικτές ασφαλιστικές εισφορές (κλάδου σύνταξης και κλάδου υγείας). Όσοι θα είναι νεοεγγραφόμενοι, η εξαγορά θα πραγματοποιείται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, ανάλογα εάν υπάρχει ή όχι χρόνος ασφάλισης πριν από την 1.1.1993.

Για όσους ασφαλισμένους διαπιστώνεται ότι έχουν διακόψει στο παρελθόν, η εξαγορά θα γίνεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανύσει. Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι είναι δυνατό να εξαγορασθεί μέρος ή το σύνολο του χρόνου που απαιτείται για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας. Το απαιτητό ποσό θα υπολογίζεται σύμφωνα με την τιμή της ασφαλιστικής κατηγορίας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης εξαγοράς.

Αξίζει να επισημανθεί όμως, ότι εάν καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για την εξαγορά χρόνου αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν χορηγηθεί άδεια διαμονής τότε οι εισφορές που καταβλήθηκαν δεν επιστρέφονται.

Πηγή: dikaiologitika.gr