Ενημερωτικό Σεμινάριο για το Ασφαλιστικό

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2017 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Σύλλογοι και επαγγελματικοί φορείς της Αρκαδίας συνδιοργανώνουν ενημερωτικό σεμινάριο για το Ασφαλιστικό

 Με σκοπό την άμεση και έγκυρη πληροφόρηση των επαγγελματιών και πολιτών σε θέματα που άπτονται του Νέου Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου, τo Επιμελητήριο Αρκαδίας ο Σύλλογος Λογιστών – Φοροτεχνικών & Ελευθέρων Επαγγελματιών Αρκαδίας, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Αρκαδίας, το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αρκαδίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Τριπόλεως και ο Εμπροβιομηχανικός Σύλλογος Τρίπολης,  συνδιοργανώνουν ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

 «Εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Συστήματος. Αποφάσεις & Εγκύκλιοι εφαρμογής»

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου στις 4.30 μ.μ. στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης*

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι: κ.Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός Α΄τάξεως και Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε εργασιακά και φορολογικά θέματα.

Είσοδος ελεύθερη.

 Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναλυθούν θέματα όπως:

ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΓΡΟΤΕΣ – «ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ»

Ι. Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ με Ν. 4387/2016          

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 • Μισθωτοί (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΝΑΤ κλπ) – Εξομοιούμενοι με μισθωτούς στην ασφάλιση
 • Αυτοαπασχολούμενοι & Ελεύθεροι Επαγγελματίες Απασχολούμενοι μέχρι και 2 εργοδότες (μπλοκάκια)
 • Αυτοαπασχολούμενοι (ΟΑΕΕ) – Ελεύθεροι Επαγγελματίες  (ΕΤΑΑ: τέως ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΝ, ΤΠΔ κλπ)
 • Αγρότες (ΟΓΑ)
 • Πως εφαρμόζονται κατώτατα και ανώτατα όρια μετά την ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.
 • Μέλη Εταιρειών (όλες οι νομικές μορφές με παραδείγματα)
 • Τι γίνεται σε περίπτωση διαφοράς εισοδήματος φορολογικού ελέγχου.

Β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Υπολογισμός σε Ασφαλιστικές εισφορές και επίπτωση στις ασφαλιστικές εισφορές και στους φόρους σε:

 • Ατομικές Επιχειρήσεις,
 • Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ),
 • Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ), ΙΚΕ κ.ά.
 • Ειδικές περιπτώσεις

ΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016

 • Απασχόληση συνταξιούχων
 • Παράλληλη Απασχόληση (ασφάλιση)
 • Πολλαπλή απασχόληση (ασφάλιση)
 • Νέο σύστημα είσπραξης εισφορών
 • Ενιαίο Μητρώο Εισφορών & φόρου εισοδήματος
 • Τεκμαρτές εισφορές ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα κλπ
 • Πόροι του ασφαλιστικού συστήματος
 • Καταβολή μισθοδοσίας με ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής
 • Λοιπά τρέχοντα θέματα με ΥΑ ή ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ εφαρμογής

 

*Διεύθυνση Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου: Εθνικής Αντιστάσεως & Παπαρρηγοπούλου

Τρίπολη

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.