Διεθνής Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών Seoul Food & Hotel

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2017 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η Διεθνής Έκθεση “SEOUL FOOD & HOTEL” θα λάβει χώρα στο KOREA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONVENTION CENTER (KINTEX) μεταξύ 16 και 19 Μαΐου 2017.
Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα επιχειρηματικό γεγονός που προσελκύει τους σημαντικότερους εκπροσώπους από το χώρο της λιανικής, της τροφοδοσίας, της χονδρικής, της διανομής και της βιομηχανίας ειδών τροφίμων και ποτών.
Η Νότια Κορέα με συνολικό πληθυσμό 52 εκατομμυρίων κατοίκων είναι η 13η μεγαλύτερη οικονομία στο κόσμο και μία από τις ισχυρότερες βιομηχανικές χώρες.
Η ύπαρξη Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με την Ε.Ε από το 2011, έχει δώσει ώθηση στις εξαγωγές προς την Κορέα οι οποίες αυξήθηκαν κατά 50%.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη συμμετοχή.

Για τον κανονισμό συμμετοχής πατήστε εδώ.

Για την πρόσκληση συμμετοχής πατήστε εδώ.

Πληροφορίες: Υπεύθυνη Οργάνωσης κα Αναγνωστοπούλου Κατερίνα T.:210 3355767& 2103355762 E:k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.