Ευνοϊκό καθεστώς για τα ‘κόκκινα’ δάνεια αγροτικών επιχειρήσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/02/2017 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η προνομιακή μεταχείριση των αγροτών που έχουν “κόκκινα δάνεια” στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ), όπως προβλέπεται από το σχετικό νόμο, αφορά και τα νομικά πρόσωπα, όπως Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, αγροτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. Αυτό προβλέπει απόφαση (11/2017) της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου η οποία, ωστόσο, θέτει ως προϋπόθεση τα νομικά πρόσωπα αποδεδειγμένα να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση γεωργικών εργασιών.

Η Ολομέλεια αποφάνθηκε πως η ρύθμιση καταλαμβάνει και τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, καθώς αποσκοπούν «στην προσέλκυση και ενίσχυση νέων κυρίως στην συστηματική εκμετάλλευση γεωργικών καλλιεργειών».

Μάλιστα, οι σύμβουλοι Επικράτειας έκριναν ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις :

– Τα νομικά αυτά πρόσωπα (εταιρείες, κ.λπ.) να έχουν συσταθεί από πρόσωπα που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες,

– Η κύρια δραστηριότητά τους «συνίσταται πράγματι στην άσκηση γεωργικών εργασιών, σχετικών με συγκεκριμένη αγροτική εκμετάλλευση, από την οποία αντλούν τα εισοδήματά τους και

– Για τη σύσταση των νομικών αυτών προσώπων να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα.

Επιπλέον, η Ολομέλεια τονίζει τι η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση καταλαμβάνει και τους δανειολήπτες εκείνους που δεν είναι πλέον αγρότες («έχουν απολέσει την ιδιότητα του αγρότη»).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ουσιαστικά πρόκειται για επέκταση της ισχύος του νόμου 3259/2004 υπέρ των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της ΑΤΕ (κόκκινα δάνεια) που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες. Η εν λόγω ρύθμιση ήταν ευνοϊκότερη έναντι άλλων κατηγοριών δανειοληπτών-οφειλετών και συγκεκριμένα προέβλεπε ότι για τα δάνεια που χορηγήθηκαν πριν το 1990 η συνολική οφειλή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 150% του δανείου.

Πηγή: e-forologia.gr