ΕΦΚΑ: Κατασκηνωτικό πρόγραμμα τέως ΤΑΝΤΠ- ΟΑΕΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/06/2017 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ εγκρίθηκε το κατασκηνωτικό πρόγραμμα θερινής περιόδου 2017 τέως ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ και ξεκίνησαν οι αιτήσεις.

ΕΦΚΑ: Κατασκηνωτικό πρόγραμμα θερινής περιόδου 2017 τέως ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ με την αριθ. 105/14/30-3-2017 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΓΦΓ465ΧΠΙ-83Ψ) ενέκρινε τη φιλοξενία σε κατασκηνώσεις μεταξύ άλλων και των παιδιών των υπαλλήλων, συνταξιούχων και ασφαλισμένων του τ. ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ, κατά την Α’, Β’ , Γ’και Δ’ κατασκηνωτική περίοδο έτους 2017.

AdTech AdΔικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το έτος 2003 έως και το έτος 2011 (και από 2001 για ΑμΕΑ) των υπαλλήλων, συνταξιούχων και εν ενεργεία ασφαλισμένων του τέως Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Τουριστικών Πρακτόρων ΟΑΕΕ.

Κατόπιν τούτου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω φαξ στον αριθμό 2105220962, μαζί με πρόσφατο πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού και να αποστείλουν ταχυδρομικώς την κάρτα κατασκηνωτή (με συν/νη πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού) στη Διαχειριστική Επιτροπή Κατασκηνωτικού Προγράμματος τ.ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ – Υπόψη Αικ/νης Αλαμπασίνη, Σατωβριάνδου 18, 2ος όροφος , ΑΘΗΝΑ 10432:

–    Έως 14-6-2017 αποκλειστικά για την Α’ κατασκηνωτική περίοδο
–    Από 19-6-2017 έως 30-6-2017 για τη Β’, Γ’και Δ'(ΑΜΕΑ) κατασκηνωτική περιόδο

Συνημμένα σας αποστέλλουμε αίτηση συμμετοχής, κάρτα κατασκηνωτή, υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης και αποχώρησης – τα οποία θα συμπληρωθούν από τους γονείς σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες επί του σώματος της αίτησης.
Επίσης σας διαβιβάζουμε κατάσταση κατασκηνώσεων και θέσεων για τα παιδιά των δικαιούχων του τ. ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ.   Επισημαίνουμε ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αι’ρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικο Συνέδριο και στην περίπτωση που κάποιοι γονείς επιλέξουν κατασκήνωση η οποία δεν θα συνάψει τελικά σύμβαση με τον ΕΦΚΑ θα πρέπει να επιλέξουν νέα τροποποιώντας την αρχική τους αίτηση. Συνέπεια αυτού η αποστολή των παιδιών στις κατασκηνώσεις δεν θα πραγματοποιηθεί πριν σας ενημερώσουμε σχετικά.

Εφιστούμε την προσοχή των γονέων στη σωστή συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στην πιστή εφαρμογή των σχετικών οδηγιών καθώς η παρέκκλιση από τα ανωτέρω δημιουργεί προβλήματα στη συνεργασία με τις κατασκηνώσεις τόσο στον έλεγχο των δικαιολογητικών όσο και στην εκκαθάριση των λογαριασμών, θα έχει δε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του παιδιού από τη συμμετοχή του στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Περισσοτερα εδω