Ανακοίνωση Εκλογικής Επιτροπής για τις εκλογές του Επιμελητηρίου Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/08/2017 / ΩΡΑ: 14:33 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2017, ΝΕΑ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, αποτελούμενη από τους 1) Τσιάμα Παναγιώτα, Δικηγόρο, 2) Καραγιάννη Αικατερίνη του Αθανασίου, Υπάλληλο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου , 3) Καρρά Μαρία του Αθανασίου, Υπάλληλο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου 4) Τζανετοπούλου Ευγενία, Υπάλληλο Επιμελητηρίου Αρκαδίας, 5) Καραγιάννη Γεώργιο, μέλος Επιμελητηρίου Αρκαδίας και γραμματέα την Ευγενία Τζανετοπούλου, Υπάλληλο Επιμελητηρίου Αρκαδίας, που αναπληρώνει τον κ. Ζαφείρη Αθανάσιο, υπάλληλο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, συνήλθε την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν τα ακόλουθα:

Α) ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Β) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Γ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

Η Εκλογική Επιτροπή, όρισε, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ως ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών τις εξής:

8 Δεκεμβρίου 2017– ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

          9 Δεκεμβρίου 2017– ΑΣΤΡΟΣ

         10 και 11 Δεκεμβρίου 2017 – ΤΡΙΠΟΛΗ

Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκαν τα σχετικά έντυπα υπόδειξης εκπροσώπων των επιχειρήσεων, καθώς και η αναλυτική πρόσκληση που πρόκειται να δημοσιευθεί για τις εκλογές τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των εκλογών, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2017. Τα ανωτέρω έντυπα και η σχετική πρόσκληση θα οριστικοποιηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της εκλογικής επιτροπής, καθώς αναμένεται η υπουργική απόφαση καθορισμού των εδρών ανά Τμήμα του Επιμελητηρίου.

Συζητήθηκε επίσης ο κατάλογος μελών και η διαδικασία ενημέρωσης των μελών σχετικά με το τμήμα κατάταξης και τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Tα μέλη μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες Μητρώου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας προκειμένου να ενημερωθούν για το τμήμα στο οποίο ανήκουν και για τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας θα αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα ανωτέρω. Όσον αφορά στις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών, στην πρόσκληση που θα δημοσιευθεί όπως αναφέρεται ανωτέρω, θα ανακοινώνεται η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό, καθώς αναμένονται και ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα της ενημερότητας των μελών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΑΜΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ