Παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Τοπικού χρηματοδοτούμενου Προγράμματος CLLD/LEADER στο Επιμελητήριο Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/05/2019 / ΩΡΑ: 11:42 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Για το πρόγραμμα «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» και για την στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER ενημερώθηκαν επαγγελματίες και εν δυνάμει επαγγελματίες της Αρκαδίας στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας τη Δευτέρα 6 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας  κ. Γιάννης Τρουπής, κατά τον σύντομο χαιρετισμό, ευχαρίστησε τους συνεργάτες της ΑΝΒΟΠΕ και τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους.

Ο συντονιστής του τοπικού  προγράμματος CLLD/LEADER Βόρειας Πελ/σου κ. Γιώργος Κωστούρος παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων στήριξης και τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και των υποχρεώσεων των δικαιούχων.

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, εστίασης, διαμονής, εναλλακτικού τουρισμού, μικρών βιοτεχνιών, παροχής υπηρεσιών

Μετά το πέρας της παρουσίασης έγινε ανοιχτή συζήτηση με ερωτοαπαντήσεις επί του προγράμματος.

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.