Πρόσκληση δωρεάν συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2019, 8 έως 10 Νοεμβρίου 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2019 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόκειται να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2019, που θα διεξαχθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από 8 έως 10 Νοεμβρίου 2019 και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα του τουριστικού κλάδου να εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον, προκειμένου να φιλοξενηθεί ως συνεκθέτης στο περίπτερο της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω έκθεσης δίδεται από τη διοργανώτρια εταιρεία “ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε” η δυνατότητα συμμετοχής των συνεκθετών μας σε Β2Β συναντήσεις με δική τους ατζέντα 15 ραντεβού, έναντι 300 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ποσό που καταβάλλεται απευθείας στη διοργανώτρια.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής στο email: ddbmaet@ppel.gov.gr, ενημερώνοντάς συγχρόνως εάν υπάρχει ενδιαφέρον για Β2Β συναντήσεις.

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2713 601116, Fax: 2713 601115

Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος: Παρασκευή,  18/10/2019.