Ποιοι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται να περιμένουν τα 67 για σύνταξη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/02/2016 / ΩΡΑ: 18:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες, αλλά και μια σειρά άλλων ασφαλισμένων, συνολικά 450.000 άτομα μπορούν να κλειδώσουν δικαίωμα για σύνταξη στα 62 έτη χωρίς να περιμένουν τα συμπληρώσουν 40 έτη όπως προβλέπει το νέο ασφαλιστικό.

Ειδικότερα, οι περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης, που ακόμα ισχύουν, ανά Ταμείο είναι ακόλουθες:

ΟΑΕΕ

 • Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι ως και τις 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει την ηλικία των 60 ετών και ταυτόχρονα τις προβλεπόμενες χρονικές προϋποθέσεις των ετών 2010 (35 έτη) ή 2011 (36 έτη) ή 2012 (37 έτη). Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε.
 • Δεν μεταβάλλονται οι διατάξεις περί θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος με τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις (15ετία), οι οποίες έχουν ως εξής:  α)Για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας και 15ετής συντάξιμος χρόνος. β)Για νέους ασφαλισμένους και μόνο, συμπλήρωση του 62ου και 15 ετής συντάξιμος χρόνος, από τον οποίο δυόμισι έτη της τελευταίας 5ετίας πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, για λήψη μειωμένου ποσού σύνταξης.
 • Δεν επέρχεται μεταβολή στις προϋποθέσεις θεμελίωσης δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος (συμπλήρωση της ηλικίας 67 ετών και 20 έτη συντάξιμου χρόνου ή ηλικίας 67 ετών και 16 έτη συντάξιμου χρόνου) για λήψη ποσού σύνταξης μειωμένου κατά 50%. Η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, πρέπει να γίνει έξι μήνες το αργότερο από την έναρξη συνταξιοδότησης από τον πρώτο ασφαλιστικό φορέα.
 • Δεν επηρεάζονται οι δικαιούχοι συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονείς, σύζυγοι και αδελφοί αναπήρων με συμπληρωμένο 25ετή συντάξιμο χρόνο.
 • Οι ασφαλισμένοι πάσχοντες από τις παθήσεις αναπηρίας, που αναφέρονται ρητά στις διατάξεις ν. 612/1977 και στις επεκτάσεις αυτού, καθώς εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας με 15ετή συντάξιμο χρόνο.
 • Οι νέοι ασφαλισμένοι (υπαγωγή στην ασφάλιση από 1/1/1993) – μητέρες ή χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών δεν εμπίπτουν στη σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας.

IKA

 • Με 4.500 ημέρες ασφάλισης πριν ή μετά το 2012, αφού συμπληρώσουν οι ασφαλισμένοι το 62ο έτος για μειωμένη και το 67ο έτος για πλήρη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένες προ του 1993 με 5.500 ένσημα και ανήλικο παιδί έως το 2012.Για να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει είτε το παλιό όριο ηλικίας που ισχύει έως τις 18/08/2015, είτε το νέο όριο από 19/08/2015.
 • Μητέρες που έχουν ένσημα ΙΚΑ από 1ης/01/1993 και μετά, με 6.000 ένσημα έως το 2012. • Ασφαλισμένες με 10.000 ένσημα έως το 2012 και συνολικά έως 10.800 μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης.Το όριο ηλικίας για μειωμένη ή πλήρη σύνταξη είναι από 55 έως 58,5 ετών εφόσον συμπληρώνεται έως 18/08/2015, ενώ από 19/08/2015 και μετά αυξάνεται.
 •  Με 10.500 ένσημα έως το 2012 και συνολικά 10.800 και 11.000 κατά τη συνταξιοδότηση.Το όριο ηλικίας έως 18/08/2015 είναι 58 και 59 ετών, ενώ αυξάνεται κατά 6 μήνες για όσους συμπληρώνουν τα 58 ή τα 59 από 19/08/2015 και μετά.
 • Με βαρέα ένσημα και συνολικό χρόνο ασφάλισης από 4.500 έως 10.500.

Δημόσιο

 • Όσοι αποχώρησαν από την Υπηρεσία τους έως και τις 18/8/2015. Για τα πρόσωπα αυτά για τα οποία, είτε εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης, είτε έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική πράξη και η σύνταξή τους τελεί υπό αναστολή (λόγω μη συμπλήρωσης του κατά περίπτωση ισχύοντος ηλικιακού ορίου), εξακολουθούν να ισχύουν τα ηλικιακά όρια που ίσχυαν κατά τον κρίσιμο χρόνο της αποχώρησής τους από την Υπηρεσία.
 •  Όσοι απολύθηκαν από την Υπηρεσία λόγω ανικανότητας από 19/8/2015 και μετά ή αποχώρησαν από την Υπηρεσία με παραίτηση από την ίδια ημερομηνία και μετά και ανήκουν στις εξής κατηγορίες: Παραπληγικοί, τετραπληγικοί, τυφλοί, νεφροπαθείς, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, καθώς και όσοι, ενώ έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης και αποχωρήσει πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης καταστούν στο μεταξύ ανίκανοι κατά ποσοστό 67% και άνω.
 •  Οι εκπαιδευτικοί που είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 31/12/2010 και κατά την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει τα 30 έτη και το 55ο έτος της ηλικίας τους ή τα 30 έτη και το 60ό έτος της ηλικίας τους.
 •  Όσοι κατά την 18/8/2015 έχουν συμπληρώσει τόσο τον απαιτούμενο για τη συνταξιοδότησή τους χρόνο ασφάλισης όσο και το προβλεπόμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας για την καταβολή πλήρους σύνταξης.
 •  Γονείς που έχουν παιδί άγαμο και ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η συμπλήρωση 25ετίας για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης.
 •  Το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των σωφρονιστικών καταστημάτων.
 •  Υπάλληλοι των ΟΤΑ που απασχολούνται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων, εργάτες αφοδευτηρίων και εργάτες ταφής – εκταφής νεκρών.

Πηγή: dikaiologitika.gr