Επιχειρηματικός Οδηγός του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/02/2016 / ΩΡΑ: 18:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χωρίς κατηγορία

Ο επιχειρηματικός Οδηγός του ΔΕΕ (Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου) για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αντλεί την έμπνευση του από τον Οδηγό για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο του Βελγίου, ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία του ΔΕΕ Βελγίου (ICC Belgium) και της Ένωσης Βελγικών Επιχειρήσεων (VBO-FEB), της EY Βελγίου (EY Belgium) και της Microsoft Βελγίου μαζί με το Βέλγικο Κέντρο Αριστείας για την αντιμετώπιση του Κυβερνοεγκλήματος (B-CCENTRE) και το Βέλγικο Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA Belgium).

Ο εν λόγω Οδηγός είχε θετική απήχηση στο Βέλγιο. Ως εκ τούτου, προτάθηκε στην Επιτροπή Ψηφιακής Οικονομίας του ΔΕΕ ως ένα πρότυπο, το οποίο θα μπορούσε να υιοθετηθεί με σκοπό να αποτελέσει έναν παγκόσμιο πόρο με την έγκριση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και οργανισμών.
Το ΔΕΕ αναγνωρίζει την πολύτιμη συμβολή όσων ενεπλάκησαν στην προετοιμασία και δημιουργία του Βέλγικου Οδηγού, καθώς και των μελών της Ειδικής Ομάδας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο του ΔΕΕ που προχώρησε στη δημιουργία του παρόντος παγκόσμιου Οδηγού.

Για να κατεβάσετε τον οδηγό πατήστε εδώ.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.