Μακροχρόνια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκών και Ασιατικών επιχειρήσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/02/2016 / ΩΡΑ: 18:35 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΕΑ

een-730

Η πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή πύλη για τις επιχειρήσεις EU Gateway │Business Avenues χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό να βοηθήσει τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συνάψουν μακροχρόνιες συμφωνίες στην Ασία. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν επιχειρηματικές αποστολές στην Κορέα, στη Νοτιοανατολική Ασία καθώς και στην Κίνα.

Οι επιχειρήσεις από την Ευρώπη θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έως και τρεις επιχειρηματικές αποστολές στις προαναφερθείσες χώρες. Κάθε επιχειρηματική αποστολή θα φιλοξενήσει μέχρι και 50 Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Γιατί να συμμετάσχετε
Το πρόγραμμα EU Gateway / Business Avenues προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών που επιτρέπουν στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να :
– Διερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες σε υποσχόμενες αγορές
– Ελαχιστοποιήσουν το κόστος που απαιτείται συνήθως για την είσοδο σε νέα αγορά
– Κάνουν νέες επαφές και να ενισχύσουν το δίκτυο τους
– Συζητήσουν προκλήσεις και ευκαιρίες με άλλους φορείς του κλάδου τους
– Επωφεληθούν από την επαγγελματική καθοδήγηση και παρακολούθηση σε όλα τα στάδια
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν
Πληροί η επιχείρηση σας τα παρακάτω κριτήρια;
– Έχει η επιχείρηση σας τουλάχιστον 5 χρόνια λειτουργίας και 3 διαχειριστικές χρήσεις;
– Βρίσκεται η επιχείρηση σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
– Έχει ένα ικανοποιητικό κύκλο εργασιών και αριθμό υπαλλήλων προκειμένου να εισέλθει επιτυχώς στην αγορά-στόχο;
– Έχει συνάψει επιχειρηματικές συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης);
– Ανήκει η επιχείρηση σας σε έναν από τους παρακάτω κλάδους: παραγωγός, υπεργολάβος, εταιρεία ανάπτυξης και έρευνας, τεχνικό γραφείο.
Καθοδήγηση και Οικονομική υποστήριξη
Η πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή πύλη για τις επιχειρήσεις επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς και προσφέρει γκάμα υπηρεσιών. Μέσω μιας ειδικής ομάδας στην Ευρώπη αλλά και στις τοπικές αγορές, η πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή πύλη για τις επιχειρήσεις υποστηρίζει τις επιχειρήσεις σε θέματα στρατηγικής, οργάνωσης και χρηματοδότησης. Οι τυποποιημένες υπηρεσίες παρέχονται σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις επιχειρηματικές αποστολές ενώ οι προαιρετικές (εξατομικευμένες) κατόπιν ζήτησης.
Τυποποιημένες υπηρεσίες
– Εκ των προτέρων προετοιμασία πάνω σε ζητήματα επιχειρηματικής κουλτούρας, τοπικής αγοράς αλλά και επιχειρηματικών ευκαιριών.
– Προγραμματισμός επιχειρηματικών συνεργασιών με τοπικές επιχειρήσεις
– Εξατομικευμένη υποστήριξη κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών αποστολών
– Συμβουλές για το πώς να διατηρήσουν τις επιχειρηματικές επαφές τους
– Υλικοτεχνική υποστήριξη (διερμηνεία κατά τη διάρκεια της έκθεσης, εγκατάσταση περιπτέρου, σχεδιασμός και δημιουργία καταλόγου, επιχειρηματικής αποστολής, ενημερωτικό υλικό)
– Στοχευμένη προώθηση της εταιρείας σας και πρόσκληση επιλεγμένων επισκεπτών από τον επιχειρηματικό κόσμο της Ιαπωνίας και της Κορέας
– 100% συγχρηματοδότηση των τυποποιημένων υπηρεσιών
– Έως και 1000 ευρώ συγχρηματοδότηση διαμονής(ένα δωμάτιο ανά εταιρεία)
Προαιρετικές (εξειδικευμένες) υπηρεσίες
– Συμβουλευτική σε νομικά θέματα και πιστοποίηση
– Υπηρεσίες διερμηνείας
– Μετάφραση και εκτύπωση φυλλαδίων, επαγγελματικών καρτών κ.α.
– 80% συγχρηματοδότηση για εξατομικευμένες υπηρεσίες (μέχρι 1000 ευρώ)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.