Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση Π.Π και Πλωτών Μέσων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/08/2017 / ΩΡΑ: 11:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, με Αντικείμενο την Προμήθεια Καυσίμων για Κίνηση Π.Π και Πλωτών Μέσων Λ.Σ., Χρονικής Διάρκειας Δύο (2) Ετών και Έναντι Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Εβδομήντα Εκατομμυρίων Ευρώ (70.000.000,00€) (όποιο από τα 2 επέλθει πρώτο), Απαλλασσομένων ΦΠΑ – ΕΦΚ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.