Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “co-LABOURative LAB”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/09/2017 / ΩΡΑ: 19:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “COLABOURATIVE LAB” ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα coLABOURative LAB, το οποίο χρηματοδοτείται από το ERASMUS+, καθόρισε μια εκπαιδευτική μεθοδολογία για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας Ανέργων μέσω της Οικονομίας Διαμοιρασμού και των Νέων Μορφών Απασχόλησης, με την υλοποίηση Συναντήσεων Συν-δημιουργίας σε κάποιες χώρες της Ε.Ε.

Η Οικονομία Διαμοιρασμού αναπτύσσεται ραγδαία σε διάφορους οικονομικούς τομείς. Η Οικονομία Διαμοιρασμού μπορεί να αυξήσει την απασχολησιμότητα των ανέργων. Παράλληλα, η Οικονομία Διαμοιρασμού θέτει προκλήσεις και απειλές σχετικά με το νομικό πλαίσιο, τους εργασιακούς όρους, τη σταθερότητα και τα ενδεχόμενα εισοδήματα.

Το Επιμελητήριο της Βαλένθια είναι επικεφαλής αυτού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, που χρηματοδοτείται από το ERASMUS+, και ασχολείται με την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για ανέργους, το οποίο θα μπορούσε να αυξήσει την απασχολησιμότητα τους μέσω της Οικονομίας Διαμοιρασμού.

Άλλοι φορείς που σχετίζονται με εκπαιδευτικές υπηρεσίες συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, όπως το Επιμελητήριο Αρκαδίας (Ελλάδα), το Επιμελητήριο της Ruse (Βουλγαρία) και το CPU (Σλοβενία), καθώς και ιδιωτικοί φορείς με εμπειρία στην κοινωνική καινοτομία, την απασχόληση και την εκπαίδευση, όπως η FORBA (Αυστρία) και η COORDINA (Ισπανία).

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, η Κοινοπραξία δούλεψε με τους τελικούς χρήστες στις παραπάνω χώρες, μέσω Συναντήσεων Συν-Δημιουργίας, προκειμένου να καθορίσει την κατάλληλη εκπαιδευτική μεθοδολογία για την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης.

Ως αποτέλεσμα αυτών των Συναντήσεων Συν-Δημιουργίας, πάνω από 100 άτομα συμμετείχαν ενεργά και η Κοινοπραξία δουλεύει ήδη πάνω στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και των εργαλείων, που θα βασίζονται κυρίως σε μια πρακτική προσέγγιση, στην μάθηση με τη χρήση πλατφορμών διαμοιρασμού από την αρχή της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός προσαρμοσμένου σχεδίου αυτό-απασχόλησης για τον κάθε εκπαιδευόμενο.

Οι πιλοτικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες θα υλοποιηθούν σε κάθε χώρα εντός του 2018, χωρίς κανένα κόστος, και θα απευθύνονται σε 40 άτομα για κάθε συμμετέχουσα χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Home One Page

Επιμελητήριο Αρκαδίας: Υπεύθυνη προγράμματος: κα Ευγενία Τζανετοπούλου, (tzanetopoulou@arcadianet.gr)

 

Δήλωση: Το coLABOURative LAB” (2016-1-ES01-KA202-025642) είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιείται μεταξύ 01/09/2016 και  31/08/2018