[ΑΡΓΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ισοτοπικά αντιδραστήρια CPV 33696400-9 – 78.700,41€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/09/2019 / ΩΡΑ: 10:14 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 28/18-09-2019 Διακήρυξη για Ισοτοπικά αντιδραστήρια CPV 33696400-9
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 79538
Κωδικός CPV: 33696400-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: α/α 1. ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΑΛΑΝΙΝΗΣ SGPT,α/α 10. ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ TBIL,α/α 11. ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ DBIL,….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ(ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Κορίνθου 191 ΑΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: 28 /18-09-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ισοτοπικά αντιδραστήρια CPV 33696400-9

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 78.700,41

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18-09-2019 14:43:38

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 03-10-2019 20:20:20