ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // Χωρίς κατηγορία

Διαγωνισμός για τη Συντήρηση τριών κλιβάνων

ΤΟ Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α «Η Αγία Βαρβάρα», έχοντας υπ’οψιν τις κείμενες διατάξεις [συνέχεια..]

ΟΑΕΔ: Μη διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες από 17/2 18:00 έως 19/2 15:00 λόγω εργασιών συντήρησης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 17.02.2017 από ώρα 18:00 [συνέχεια..]

Νέα κατώτατα όρια ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων

Με πράξη της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος γίνεται αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων εκτός αναλυτών

Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων εκτός Αναλυτών για την κάλυψη [συνέχεια..]

Τρόπος καταβολής παγίου τέλους κτηματογράφησης από τις 4/7/2016

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΧΑ Από τις 4 Ιουλίου 2016, λόγω αναβάθμισης, λειτουργεί [συνέχεια..]

Για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους στο διαδίκτυο ενημερώθηκαν οι επαγγελματίες της Τρίπολης

Στα οφέλη του διαδικτύου και στην εκπαίδευση της χρήσης διαδικτυακών εργαλείων μέσω εξατομικευμένης εκπαίδευσης [συνέχεια..]

Μεγάλη Παρασκευή: Για ποιους είναι αργία, κλειστές οι τράπεζες

Μεγάλη Παρασκευή: Για ποιους είναι αργία, κλειστές οι τράπεζες Share Like us Tweet Follow [συνέχεια..]

Ετοιμάζεται εθνικό αρχείο καταγραφής των offshore

Δημιουργείται εθνικό αρχείο offshore εταιρειών στον Τειρεσία Στη δημιουργία ενός εθνικού αρχείου καταγραφής των [συνέχεια..]

Ειδικό τέλος παιγνίων

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την τροποποίηση του χρόνου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.